Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם יש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה?

האם יש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה?

2.8 (56%) 5 votes

אינטליגנציה רגשית, יכולת חשובה ביותר לחיים, יחד עם זאת זוכה לפחות טיפול ותשומת לב מאינטליגנציה רגילה.
מה איתך? יש לך אינטלגינציה רגשית או שאתה אפילו לא יודע מה זה? בחן את עצמך!

1. צפה בתמונה הבאה. מה אלן מרגישה לדעתך?

Asian Crowd large - האם יש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה?

 
 
 
 

2. מה סטייסי מרגישה?

 

 
 
 
 

3. תאר לך שסטייסי מספר משהו לידיד שלה אך הוא איננו מקשיב כלל,
מה אתה סבור שסטייסי מרגישה בעקבות כך?

 

 
 
 
 

4. תאר לך שסטיב מזמן לא ראה את הלן והוא קצת מאוהב בה עוד מבעבר,
מה הוא מרגיש עתה לדעתך?

 

 
 
 
 

5. כאשר סטיב פוגש את הלן הם משוחחים והלן מספרת לו את שקרה לה.
סטיב רוצה לשמח אותה וחושב על דרכים לעשות זו. דרג את הדרכים הבאות ממועילות ללא מועילות:

להתחמק מהנושא הכאוב בכל דרך אפשרית

 
 
 
 

6. כאשר סטיב פוגש את הלן הם משוחחים והלן מספרת לו את שקרה לה.
סטיב רוצה לשמח אותה וחושב על דרכים לעשות זו. דרג את הדרכים הבאות ממועילות ללא מועילות:

ללכלך על החבר שלה ולעודד אותה לספר על כל העוולות שעשה לה

 
 
 
 

7. כאשר סטיב פוגש את הלן הם משוחחים והלן מספרת לו את שקרה לה.
סטיב רוצה לשמח אותה וחושב על דרכים לעשות זו. דרג את הדרכים הבאות ממועילות ללא מועילות:

לא להעלות את הנושא אלא אם הלן מעוניינת ובכך ובעיקר להקשיב

 
 
 
 

Question 1 of 7