Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם יש לי נפש חזקה?

האם יש לי נפש חזקה?

Rate this post

אומרים שלכולנו יש תעצומות נפש שאנחנו לא מכירים בכלל.
שאנחנו לא מנצלים אפילו אחוז קטן מהפוטניאל.
בוא לבדוק האם יש לך נפש חזקה ואולי תלמד מכך גם איך לחזק אותה עוד יותר

איך אתה בלפרגן לאחרים?

 
 
 
 

האם אתה נוטה לרחם על עצמך?

 
 
 
 

אם ניסית ולא הצלחת, מה תעשה?

 

 
 
 
 

האם אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים מודאג מדברים שאין ביכולך להשפיע עליהם?

 
 
 
 

האם אתה אוהב להתרפק על העבר?

 

 
 
 

האם אתה נמנע משינויים?

 
 
 

האם אתה מודאג ממה אנשים יחשבו עליך?

 

 
 
 
 

Question 1 of 7