Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם יש לי נפש חזקה?

האם יש לי נפש חזקה?

Rate this post

אומרים שלכולנו יש תעצומות נפש שאנחנו לא מכירים בכלל.
שאנחנו לא מנצלים אפילו אחוז קטן מהפוטניאל.
בוא לבדוק האם יש לך נפש חזקה ואולי תלמד מכך גם איך לחזק אותה עוד יותר

האם אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים מודאג מדברים שאין ביכולך להשפיע עליהם?

 
 
 
 

האם אתה נוטה לרחם על עצמך?

 
 
 
 

האם אתה אוהב להתרפק על העבר?

 

 
 
 

האם אתה מודאג ממה אנשים יחשבו עליך?

 

 
 
 
 

האם אתה נמנע משינויים?

 
 
 

אם ניסית ולא הצלחת, מה תעשה?

 

 
 
 
 

איך אתה בלפרגן לאחרים?

 
 
 
 

Question 1 of 7