Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם היא אוהבת אותי?

האם היא אוהבת אותי?

Rate this post

רוצה לדעת אם חברה שלך עדיין אוהבת אותך? מה עם ידידה שלך? רוצה לדעת האם היא אוהבת אותך?
אולי השאלון הזה הוא בדיוק בשבילך. לבנים בלבד

לא בטוח שחברה שלך עדיין אוהבת אותך?
(לבנים בלבד)

שמעת שהיא מרבה לדבר עליך עם אחרים

 
 
 

היא בדר"כ עונה כבר בצילצול הראשון או השני כשאתה מתקשר

 
 

היא מרבה לצחוק ולחייך כשהיא איתך

 
 

היא נוגעת בך הרבה פעמים

 
 

היא רוצה שתבלה עם המשפחה והחברים שלה

 
 

היא שואלת אותך מתי תפגשו שוב?

 
 

היא מעדיפה לבלות איתך מאשר עם חברות

 
 

היא חושבת איתך על דברים שתעשו בעתיד

 
 

היא מקנאה כשאתה מדבר עם אחרות

 
 

Question 1 of 9