Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם היא אוהבת אותי?

האם היא אוהבת אותי?

Rate this post

רוצה לדעת אם חברה שלך עדיין אוהבת אותך? מה עם ידידה שלך? רוצה לדעת האם היא אוהבת אותך?
אולי השאלון הזה הוא בדיוק בשבילך. לבנים בלבד

לא בטוח שחברה שלך עדיין אוהבת אותך?
(לבנים בלבד)

היא רוצה שתבלה עם המשפחה והחברים שלה

 
 

היא שואלת אותך מתי תפגשו שוב?

 
 

היא מרבה לצחוק ולחייך כשהיא איתך

 
 

היא בדר"כ עונה כבר בצילצול הראשון או השני כשאתה מתקשר

 
 

היא חושבת איתך על דברים שתעשו בעתיד

 
 

היא מעדיפה לבלות איתך מאשר עם חברות

 
 

שמעת שהיא מרבה לדבר עליך עם אחרים

 
 
 

היא מקנאה כשאתה מדבר עם אחרות

 
 

היא נוגעת בך הרבה פעמים

 
 

Question 1 of 9