Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

האם אתה יכול לפתור את זה?

Rate this post

איך חוקרים את ההיפותזות? האם אתה רוצה לאשר את התיאוריה שלך – מחפש ברבורים לבנים? או שאתה מנסה למצוא ברבורים שחורים? נבהלתי עד כמה קשה היה לאנשים לחקור את קבוצות המספרים שלא עמדו בהשערות שלהם