Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם אני נהג טוב?

האם אני נהג טוב?

Rate this post

מה גילך?

 
 
 
 
 
 
 

מין

 
 

אם האור ברמזור התחלף לצהוב, מה תעשה?

 
 
 

כאשר אתה פונה או עובר נתיב האם אתה נוהג לאותת?

 
 
 

כמה יותר מהמהירות המותרת אתה נוסע בדר"כ?

 
 
 
 

האם אתה נוהג לדבר בטלפון בנסיעה?

 
 
 
 

נהג אחר חתך אותך בפראות, מה אתה עושה?

 
 
 
 

אתה רואה רכב אחר שמנסה להשתלב כבר הרבה זמן, מה אתה עושה?

 

 
 

חלפת על פני שוטרים ואתה רואה רכב נוסע לקראתך, מה תעשה?

 
 
 

אתה רואה רכב תקוע בצד ובעליו מסמן לך לעצור, מה אתה עושה?

 
 
 

Question 1 of 10