Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם אני חולה נפש

האם אני חולה נפש

4 (80%) 4 votes

האם אני חולה נפש? אני חושב על זה הרבה. איך אפשר לדעת?
נסה את השאלון הבא

האם יש לך חברים?

 
 
 

האם אתה מדבר עם עצמך כשאתה לבד?

 
 
 

האם אתה חושב שאתה חולה נפש?

 
 
 
 

האם אתה שתקן?

 
 
 
 

האם אנשים עושים דברים מאחורי הגב שלך?

 
 
 
 

איך השכנים שלך?

 
 
 
 

איפה אתה גר?

 
 
 
 

כשאתה מאיים על מישהו, עם מה תאיים עליו?

 
 
 

Question 1 of 8