Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם אני חולה נפש

האם אני חולה נפש

4 (80%) 4 votes

האם אני חולה נפש? אני חושב על זה הרבה. איך אפשר לדעת?
נסה את השאלון הבא

האם אנשים עושים דברים מאחורי הגב שלך?

 
 
 
 

האם יש לך חברים?

 
 
 

איפה אתה גר?

 
 
 
 

האם אתה מדבר עם עצמך כשאתה לבד?

 
 
 

כשאתה מאיים על מישהו, עם מה תאיים עליו?

 
 
 

איך השכנים שלך?

 
 
 
 

האם אתה שתקן?

 
 
 
 

האם אתה חושב שאתה חולה נפש?

 
 
 
 

Question 1 of 8