Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
האם אני חולה נפש

האם אני חולה נפש

4.7 (93.33%) 3 votes

האם אני חולה נפש? אני חושב על זה הרבה. איך אפשר לדעת?
נסה את השאלון הבא

האם אתה חושב שאתה חולה נפש?

 
 
 
 

האם אנשים עושים דברים מאחורי הגב שלך?

 
 
 
 

האם יש לך חברים?

 
 
 

האם אתה שתקן?

 
 
 
 

כשאתה מאיים על מישהו, עם מה תאיים עליו?

 
 
 

איפה אתה גר?

 
 
 
 

האם אתה מדבר עם עצמך כשאתה לבד?

 
 
 

איך השכנים שלך?

 
 
 
 

Question 1 of 8